Sledujte nás

05 Partneri

Organizátor

Pod záštitou

Generálny partner

Oficiálny automobil pretekov

Ekologický dopravný partner

Hlavný mediálny partner

Za podpory