Sledujte nás

05 Partneri

Organizátor

Generálny partner

Hlavný partner

Oficiálny automobil pretekov

Oficiálne hodinky

Partneri

Ekologický dopravný partner

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Produktoví partneri

Pod záštitou

Za podpory:

Ďakujeme